Formgivning


PONTON formger produkter för ute- och innemiljö i privata och offentliga rum. Idéer och inspiration kommer ofta från ett material, ett detaljmöte eller en sammanfogningsteknik som väcker lust till att vidareutveckla. Genom skisser, 3D modellering och prototyptillverkning förverkligas idéer i den egna verkstaden. Det ger förmånen att kunna utveckla detaljerna med större omsorg när objekt stegvis byggs upp till helheter.

Tillverkning


PONTON tillverkar möbler, inredningar, utställningsarkitektur och scenografier på uppdrag av företag och privatpersoner. Projekten utgörs i huvudsak av enstaka objekt, små serier och prototyper. Kunderna är idag till största del andra formgivare, konstnärer och arkitektbyråer. Företaget utför också montering och platsbygge av egentillverkade inredningar och utställningsarkitektur.

Konsultation


PONTON erbjuder konsultation i formgivnings- och tillverkningsprocesser. Med mångårig erfarenhet av tillverkning och montering, i kombination med färdigheter inom formgivning kan jag bidra med coachning eller/och projektledning för att få en idé att bli verklighet. Företaget kan fungera som en brygga mellan tillverkning och formgivning genom sin insyn i respektive processer.