Pinnpallen är en respektfull lek med pinnstolens ikoniska formuttryck. Pallen är tillverkad med enkla verktyg som traditionen påbjuder, men har en strävan efter ett uttryck som är än mer sofistikerat och stramt  än föregångarna.