Hyddorna tillhör ett förslag till utformning av gård på föräldrakooperativet Lekhuset i Malmö. Objekten är del av ett helhetskoncept med rumslig utformning och växtval. Kunden valde att gå vidare med husen och planket, vilka jag sedan fick i uppdrag att tillverka och montera på plats. Detta projekt gjordes tillsammans med landskapsarkitekt Elise Eriksson.