Utgångspunkten i projektet var materialet kork och dess inneboende egenskaper. Ljudabsorbering är en av dessa och blev vägledande för konceptets utveckling. Lampan togs fram med den bakomliggande tanken att den samtidigt som den lyser ska fungera som en passiv ljudfälla vid t.ex. ett matsalsbord.